Υπηρεσίες

1. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα μεγάλο αναπτυξιακό και τεχνολογικά εξελιγμένο έργο, το οποίο καταγράφει και προστατεύει, με αποδεικτική ισχύ την Ιδιόκτητη και τη Δημόσια περιουσία. Εισάγει καινοτομίες που το καθιστούν ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος:
 • Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών
 • Περιορίζει την γραφειοκρατία μέσω απλούστερων και ταχύτερων διαδικασίών μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας
 • Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες επενδύσεις
 • Οριοθετεί αμετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και δημοτική περιουσία
 • Προστατεύει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον.


Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία
 • Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας
Παράλληλα δε, το Κτηματολόγιο καταγράφει τη θέση και τα γεωμετρικά στοιχεία των γεωτεμαχίων (οικόπεδα, αγροτεμάχια, ιδιωτικά χορτολίβαδα και δασοτεμάχια, δημόσιες κοινοτικές και κοινόχρηστες εκτάσεις, δρόμοι, πλατείες, κ.τ.λ.) καθώς και τα κτίρια, τα εμπράγματα δικαιώματα και του δικαιούχους, τον τρόπο απόκτησης του κάθε δικαιώματος, και επίσης διαχειρίζεται τα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων.

 
 • ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Η δήλωση των ακινήτων σας στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ μπορεί να γίνει μέσω του γραφείου μας  ώστε να κατοχυρώθεί η ιδιοκτησία σας και να αποφευχθεί μελλοντική ταλαιπωρία και περιττά έξοδα τυχόν ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών, λόγω λανθασμένων ή ελλιπών δηλώσεων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση Κτηματολογίου:

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας 
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής
3. Αντίγραφο ταυτότητας
4. Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. (οποιοδήποτε επίσημο έντυπο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ)
5. Εξουσιοδότηση
6. Τοπογραφικό Διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87


Το Τοπογραφικό Διάγραμμα με συντεταγμένες στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ’87 διασφαλίζει την ορθή καταγραφή του ακινήτου σας από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Με χαμηλό κόστος στην παρούσα φάση, μπορείτε να γλιτώσετε πολλαπλάσια χρήματα μελλοντικά και με πιθανότητα να ταλαιπωρηθείτε δίχως θετικό αποτέλεσμα, για να διορθώσετε τυχόν λάθη μετά την ολοκλήρωση της Μελέτης Κτηματογράφησης.
Οι ιδιοκτήτες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση στα Γραφεία Κτηματογράφησης.
Στις 23 Ιουλίου 2018 ξεκίνησε η υποβολή των Δηλώσεων Ιδιοκτησίας του Ν. 2308/95 για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις προκαποδιστριακές Κοινότητες του Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Νέων Παλατιών, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου και Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού διαρκεί τρεις μήνες (23/10/2018) ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού διαρκεί έξι μήνες (23/01/2019).
Και στις δύο περιπτώσεις η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή/εάν τα στοιχεία που θα υποβληθούν δεν αποδεικνύουν επαρκώς την απόκτηση του δικαιώματος επί του ακινήτου, το δικαίωμα δεν θα καταχωρηθεί στις «Πρώτες Εγγραφές» ή/και στις «Οριστικές Εγγραφές» του Κτηματολογίου.
 
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Μετά τη συλλογή και επεξεργασία των Δηλώσεων των ιδιοκτησιών και την επεξεργασία αυτών, ακολουθεί η Ανάρτησης της Κτηματογράφησης, κατά την οποία αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες που υπέβαλλαν δηλώσεις, τα αποτελέσματα της επεξεργασίας που αφορούν τις ιδιοκτησίες που έχουν δηλώσει. Οι ιδιοκτήτες έχουν 2 μήνες περιθώριο να ελέγξουν τα στοιχεία που τους απεστάλησαν και αν έχουν αντίρρηση να προβούν σε υποβολή ένστασης. Η ένσταση μπορεί να αφορά είτε κάποιο πρόδηλο σφάλμα, όπως είναι η εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων τους, είτε σε σοβαρότερα θέματα όπως είναι η εσφαλμένη καταγραφή των ορίων της ιδιοκτησίας τους ή ακόμα σοβαρότερα όπως είναι η μη αναγνώρισή τους ως δικαιούχων του ακινήτου για το οποίο υπέβαλλαν δήλωση.
Η ομάδα μας μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο των στοιχείων της ανάρτησης και να σας συμβουλεύσει αν απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας.
 •  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΤΛΟΥ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Η εμπειρία, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την μεθοδική μελέτη πουαπαρτίζουν τα στελέχη μας, βοηθάει στην επίτευξη της αδιαμφισβήτητη και ακριβής δήλωση της ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο κατά την φάση της κτηματογράφησης, με ταυτόχρονη αποφυγή πρόκλησης διενέξεων με όμορους ιδιοκτήτες.
Με τον σύγχρονο τοπογραφικοό εξοπλισμό που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε με υπευθυνότητα τον προσδιορισμό των ορίων της ιδιοκτησίας σας, ο οποίος συνήθως πραγματοποιείται με τα ακόλουθα βήματα:
 • Μελέτη τίτλων ιδιοκτησίας και τυχόν παλαιών διαγραμμάτων του ακινήτου, των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και των παλαιότερων αεροφωτογραφιών της περιοχής, με σκοπό μία προεκτίμηση της θέσης των ορίων της ιδιοκτησίας.
 • Υπαίθρια αυτοψία και τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και αποδεικτικών στοιχείων της περιοχής του ακινήτου (πάσσαλοι, περιφράξεις, ξερολιθιές, τοιχία, κλπ.), τα οποία λαμβάνονται υπόψιν στον τελικό υπολογισμό.
 • Υπολογισμός των ορίων που περιγράφονται στους τίτλους και η εφαρμογή και σήμανσή τους επί του εδάφους.
 
 • ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και το ακίνητο κατέχεται με χρησικτησία, συντάσσεται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα βάσει των ορίων της καλλιέργειας και της νομής του ακινήτου. Τα διαγράμματα αυτά υποβάλλονται στο κτηματολογικό γραφείο κατά την φάση των δηλώσεων ιδιοκτησίας, με στόχο να καταγραφούν με τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο τα όρια των δικαιωμάτων, χωρίς σφάλματα που οδηγούν σε διαδικασίες διορθώσεων στο μέλλον.
2.ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το γραφείο μας βασισμένο στην πολυετή εμπειρία των μηχανικών μας  εξειδικεύεται στη σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων σε σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 που προορίζονται τόσο για χρήση στο κτηματολόγιο, όσο και σε μεταβιβάσεις και έκδοση οικοδομικών αδειών. Τόσο κατά τη φάση των Δηλώσεων όσο και κατά την φάση της προσωρινής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων και εφόσον διαπιστωθούν εσφαλμένες εγγραφές (π.χ. λάθος εμβαδόν και όρια ακινήτου, εσφαλμένος εντοπισμός, υποβολή ένστασης κλπ.), αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στο σύστημα ΕΓΣΑ87, στα οποία περιγράφονται με ακρίβεια οι απαιτούμενες διορθώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Τα διαγράμματα αυτά συνοδεύουν τις αιτήσεις διορθώσεων και οδηγούν σε διορθωμένες εγγραφές που ταυτίζονται με τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 
 • ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ

Το γραφείο μας έχει σημαντική εμπειρία στο πεδίο εφαρμογής των φωτοερμηνειών. Οι μελέτες φωτοερμηνείας γίνονται από εξειδικευμένους τοπογράφους μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στην φωτοερμηνεία – τηλεπισκόπηση και φωτογραμμετρία.
Η μελέτη φωτοερμηνείας αποτελεί ένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο που μπορεί να δώσει, για συγκεκριμένο χώρο και για συγκεκριμένη ημερομηνία ή συγκριτικά-συνδυαστικά για διάφορες χρονολογίες.
Ενδεικτικά μια μελέτη φωτοερμηνείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
 • Ενστάσεις στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες.
 • Ενστάσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Εντοπισμός Ιδιοκτησίας.
 • Τεκμηρίωση των ορίων των ιδιοκτησιών και πιθανές μεταβολές αυτών από καταπατήσεις.
 • Εφαρμογή Τίτλων.

 
 • ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΣΗ
Εκπονούμε Μελέτες Κτηματογράφησης μεγάλων εκτάσεων για δημοσίου ή ιδιωτικού ενδιαφέροντος, για τη δημιουργία υποβάθρου με σκοπό την εκπόνηση μεγάλων τεχνικών έργων (οδικά έργα, αιολικά πάρκα, ξενοδοχειακές μονάδες, παράκτιες εγκαταστάσεις, λιμενικά έργα κλπ).
Επίσης, διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την επιτυχή εκπόνηση υδρογραφικών αποτυπώσεων.
 • ΑΙΓΙΑΛΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ
Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Τοπογραφικού Διαγράμματος σε παραθαλάσσια έκταση και την εφαρμογή της οριογραμμής του Αιγιαλού και της παραλίας για την οριοθέτηση της ιδιοκτησίας.
 • ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η διανομή έκτασης και η κατάτμηση ιδιοκτησίας που επικυρώνεται με συμβολαιογραφική πράξη απαιτεί την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης που οδηγεί στη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στο οποίο αποτυπώνονται οι νέες ιδιοκτησίες.
Αποτελεί κρίσιμο στοιχείο η σωστή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας και η συνεκτίμηση όλων των παραγόντων που επιδρούν στο ακίνητο, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί και να υλοποιηθεί η βέλτιστη δυνατή και πολεοδομικά εφικτή λύση που θα αυξάνει τη συνολική αξία της έκτασης / ιδιοκτησίας μετά τη διανομή / κατάτμηση αυτής.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ / ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
4. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του μηχανικού απαιτείται και για την μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί αναγνωριστικής αγωγής της κυριότητας του ακινήτου και για τη μεταγραφή των πρακτικών δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα επί του ακινήτου.

Με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:

α) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή

β) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ” υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή,

γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του Ν.4495/2017.

Αναλαμβάνουμε όλον τον απαιτούμενο έλεγχο του ακινήτου και την έκδοσης της βεβαίωσης μηχανικού.
 • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού διαπιστωθούν πολεοδομικές παραβάσεις, αναλαμβάνουμε γρήγορα και οικονομικά την άμεση ρύθμιση τους μέσω των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ούτως ώστε να μπορέσετε άμεσα να προβείτε σε οποιαδήποτε πράξη μεταβίβασης επιθυμείτε και να εξαιρεθείτε από την τυχόν επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης.
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
 
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός ακινήτου. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του ακινήτου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το ΠΕΑ είναι υποχρεωτικό σε κάθε μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτου και ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του ακινήτου, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Στην Κτηματομηχανική αναλαμβάνουμε την έκδοση ΠΕΑ του ακινήτου σας, γρήγορα και οικονομικά.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. REAL ESTATE
 • Εκτίμηση Αξίας Ακινήτου
 

 
 • Μελέτη Αξιοποίησης


 
 • Ανακαίνιση 
 • Οικοδομική Άδεια
Νέα Διεύθυνση: Λ.Μεσογείων & Φανερωμένης 2Α, ΤΚ 15561, Χολαργός
(Στάση Μετρό Χολαργός)
Τηλέφωνο: 210-220.9320, 210-65.33.594, 697-200.1548
Fax: 210-220.9323
Email: contact@euroengineering.net
COPYRIGHT 2023 / Euroengineering