Η Εταιρεία

Σκοπός
Η Κτηματομηχανική δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της νομικής και τεχνικής υποστήριξης, όσων κατέχουν ή διαχειρίζονται ακίνητα (οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα κλπ). Βασικό αντικείμενο στο προσεχές διάστημα στο οποίο είναι σε εξέλιξη η Κτηματογράφηση του συνόλου της χώρας με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020-22, είναι η έγκαιρη και ορθή δήλωση και καταγραφή όλων έχουν έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ως έχουν υποχρέωση εκ του νόμου, ώστε να διασφαλίσουν την ακίνητη περιουσία τους και να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία ή πρόσθετα έξοδα στο μέλλον, στην περίπτωση που είτε δεν προχωρήσουν σε υποβολή δήλωσης, είτε αυτά καταγραφούν εσφαλμένα (λάθος καταγραφή ορίων / γεωμετρίας ιδιοκτησίας, μη αναγνώριση ιδιοκτησιακού δικαιώματος, λανθασμένη καταχώρηση τίτλων κλπ).


Στόχος της ομάδας μας των Μηχανικών και των συνεργατών Δικηγόρων είναι η ενημέρωση και καθοδήγηση των πολιτών, ούτως ώστε να δηλώσουν σωστά τα ακίνητά του στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ακόμα και στις περιοχές που έχουν ολοκληρωθεί οι κτηματογραφήσεις, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται (διαδικασία προδήλου σφάλματος ή δικαστικά) και όλα αυτά με προσιτό κόστος, σημαντικό χαμηλότερο σε σχέση με το κόστος που θα κληθούν να καταβάλουν σε περίπτωση που δεν καταγραφούν ορθά τα δικαιώματά τους και αναγκαστούν να καταφύγουν στη διαδικασία των ενστάσεων ή των δικαστικών προσφυγών, οι οποίες εκτός από το κόστος έχουν και αβέβαια αποτελέσματα.


Βέβαια ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Μηχανικοί μας και οι συνεργάτες μας Δικηγόροι, μπορούν να σας συμβουλεύσουν για την αντιμετώπιση του προβλήματός και να σας υποστηρίξουν τεχνικά και νομικά είτε σε υποβολή ένστασης, είτε σε δικαστική προσφυγή, εφόσον απαιτηθεί και κριθεί ότι είναι πιθανή η επιτυχία αυτής, πάντοτε σε λογικό και προσιτό κόστος, λόγω και των συνεργιών που καταφέρνουμε να επιτυγχάνουμε από τη εμπειρία και την εξειδίκευση που έχουμε σε θέματα Κτηματολογίου.Παράλληλα, στην Κτηματομηχανική παρέχουμε πλήθος άλλων υπηρεσιών Μηχανικού που σχετίζονται με τη γη και το ακίνητο, όπως η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87, η αποτύπωση μεγάλων εκτάσεων και γενικότερα οι κτηματογραφήσεις, η εφαρμογή αιγιαλού και παραλία, οι φωτοερμηνείες για απόδειξη παλαιότητας ή σε περίπτωση αμφισβήτησης ορίων ή χαρακτήρα έκτασης κ.α.


Επιπρόσθετα, σας υποστηρίζουμε στα ζητήματα που αφορούν τις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως ο έλεγχος πολεοδομικής νομιμότητας (Βεβαίωση Μηχανικού), η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού και η τακτοποίηση αυθαιρέτου, ώστε να είναι εφικτή η μεταβίβαση.


Τέλος, μπορείτε να προβείτε σε εκτίμηση ακινήτου σας τόσο όσον αφορά την αξία αυτού (εμπορική αξία ή μίσθωμα), όσο και της κατάστασής του και της δυνατότητας για περαιτέρω αξιοποίηση και βελτίωση της απόδοσής αυτού, μέσω ανακαίνισης ή αλλαγής χρήσης του. Είναι σύνηθες το φαινόμενο να βλέπουμε ακίνητα αναξιοποίητα να αποτελούν βάρος για τους ιδιοκτήτες του, ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία που οι φόροι και οι επιβαρύνσεις στα ακίνητα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και η δυνατότητα για μίσθωση ή πώληση αυτών σε πολύ χαμηλά.

Η ομάδα της Κτηματομηχανικής είναι σε θέση να αξιολογήσει και να εκτιμήσει την ακίνητη περιουσία σας, με ελάχιστο κόστος σε σχέση με το όφελος που μπορείτε να έχετε από την πρόταση αξιοποίησης που μπορούμε να εκπονήσουμε και να εφαρμόσετε, αυξάνοντας την αξία της περιουσία πολύ περισσότερο από το κόστος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της πρότασής μας. Το τελευταίο διάστημα είναι πολλά τα παραδείγματα, όπου παλιά ακίνητα με ελάχιστο κόστος επένδυσης σε ανακαίνιση, αύξησαν πολλαπλά τη μισθωτική του αξία, ειδικά λόγω της εξάπλωσης του φαινομένου της βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb κλ).

Στοιχεία Δημοσιότητας
https://www.businessregistry.gr/publicity/show/147258601000#docs
Οικονομικές Καταστάσεις
(δεν υπάρχουν ακόμα δημοσιευμένες καταστάσεις)
Νέα Διεύθυνση: Λ.Μεσογείων & Φανερωμένης 2Α, ΤΚ 15561, Χολαργός
(Στάση Μετρό Χολαργός)
Τηλέφωνο: 210-220.9320, 210-65.33.594, 697-200.1548
Fax: 210-220.9323
Email: contact@euroengineering.net
COPYRIGHT 2023 / Euroengineering