Ενημέρωση

23/7/2018: Συλλογή Δηλώσεων Κτηματολογίου σε ΩΡΩΠΟ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΚΑΛΑΜΟ, ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ, ΣΥΚΑΜΙΝΟ, ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΩΡΩΠΟ - ΚΑΛΑΜΟ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ - ΒΑΡΝΑΒΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ

 
Οι πολίτες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση στα Γραφεία Κτηματογράφησης. Στις 23 Ιουλίου 2018 ξεκίνησε η υποβολή των Δηλώσεων Ιδιοκτησίας του Ν. 2308/95 για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις προκαποδιστριακές Κοινότητες του Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Νέων Παλατιών, Σκάλας Ωρωπού, Συκαμίνου και Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Ειδικότερα για τις Κοινότητες του Βαρνάβα, Γραμματικού, Καλάμου, Καπανδριτίου και Μαρκοπούλου Ωρωπού, θα παραλαμβάνονται δηλώσεις στο γραφείο Κτηματογράφησης Καπανδριτίου που βρίσκεται στο Κοινοτικό Κατάστημα Καπανδριτίου στον 1ο όροφο, Πλατεία Κυριαζή. 
 
Η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού διαρκεί τρεις μήνες (23/10/2018) ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού διαρκεί έξι μήνες (23/01/2019). Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή/εάν τα στοιχεία που θα υποβληθούν δεν αποδεικνύουν επαρκώς την απόκτηση του δικαιώματος επί του ακινήτου, το δικαίωμα δεν θα καταχωρηθεί στις «Πρώτες Εγγραφές» ή/και στις «Οριστικές Εγγραφές» του Κτηματολογίου. 
 
Κατά την υποβολή της δήλωσης οι δικαιούχοι πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν κατά περίπτωση την απόκτηση του δικαιώματος επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών υποβολής της δήλωσης ενδέχεται να είναι μία διαδικασία αρκετά χρονοβόραΔεδομένου ότι η περίοδος υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων είναι σχετικά μικρή και προκειμένου να αποφευχθούν άλλες καθυστερήσεις, οι δικαιούχοι πρέπει να φροντίσουν έτσι ώστε να συγκεντρώσουν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά γρήγορα αλλά και σωστά. 
 
Το Κτηματολόγιο καταγράφει τη θέση και τα γεωμετρικά στοιχεία των γεωτεμαχίων (οικόπεδα, αγροτεμάχια, ιδιωτικά χορτολίβαδα και δασοτεμάχια, δημόσιες κοινοτικές και κοινόχρηστες εκτάσεις, δρόμοι, πλατείες, κ.τ.λ.) καθώς και τα κτίρια, τα εμπράγματα δικαιώματα και του δικαιούχους, τον τρόπο απόκτησης του κάθε δικαιώματος, και επίσης διαχειρίζεται τα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων. 

 
Στην Κτηματομηχανική ειδικευόμαστε στην διεκπεραίωση των διαδικασιών του Εθνικού Κτηματολογίου. Παρέχουμε Νομική και Τεχνική Υποστήριξη από έμπειρους επαγγελματίες και εγγυόμαστε την γρήγορη και σωστή δήλωση των δικαιωμάτων σας στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Επίσης παρέχουμε πληθώρα υπηρεσιών όπως: 
 • Γεωγραφικός εντοπισμός ιδιοκτησίας 
 • Αποτύπωση υλοποιημένων ορίων ιδιοκτησίας 
 • Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα 
 • Εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας 
 • Υλοποίηση ορίων 
 • Μελέτες Φωτοερμηνείας 
 • Χρησικτησίες
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας ή στείλτε μας email και θα σας ενημερώσουμε δωρεάν για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δήλωση ακινήτου με Χρησικτησία (χωρίς συμβόλαιο ή δικαστική απόφαση)

Για να δηλώσετε ως αιτία κτήσης του δικαιώματός σας έκτακτη χρησικτησία, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβάλετε έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, εγγραφή υποθήκης και λοιπών βαρών, Ε9 κλπ. Από τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου. 
Απαιτούνται τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω έγγραφα που να έχουν ημερομηνία τουλάχιστον 20 χρόνια πριν:
 • Υποθήκες ή εν γένει βάρη.
 • Προσύμφωνα.
 • Συμβόλαια ή τοπογραφικά διαγράμματα όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως ιδιοκτήτη.
 • Μισθωτήρια.
 • Πράξεις αναγνώρισης ορίων.
 • Ε9 προ 20 ετίας τουλάχιστον.
 • Έγγραφα χορήγησης επιδότησης ή πάσης φύσεως αποδείξεις (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,ΟΤΕ. ΤΟΕΒ, κλπ.)
 • Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα.
 • Βεβαιώσεις Προέδρου κοινότητας /Δημάρχου.
 • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή άλλες εργασίες βέβαιης χρονολογίας.
 • Ένορκες βεβαιώσεις (Συντάσσονται στο Ειρηνοδικείο η σε Συμβολαιογράφο με την παρουσία δύο τουλάχιστον μαρτύρων).
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται εικοσαετής νομή, με δύο τουλάχιστον έγγραφα.

Επίσης, είναι απαραίτητη η προσκόμιση Τοπογραφικού Διαγράμματος στο ΕΓΣΑ'87.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει στη συμπλήρωση του φακέλου σας και τη σύνταξη Τοπογραφικού, ώστε να μπορέσετε να θεμελιώσετε το ιδιοκτησιακό σας δικαίωμα με τη δήλωσή του στο Κτηματολόγιο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/12/2018: Τελευταία παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας σε Δημοτικές Ενότητες των Δήμων Μαραθώνα και Ωρωπού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Παρατείνεται, για τελευταία φορά, η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τους κατοίκους εσωτερικού, μέχρι την 23η Ιανουαρίου 2019 στις παρακάτω περιοχές:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Από το Δήμο Ωρωπού οι προκαποδιστριακές κοινότητες:
ΩΡΩΠΟΥ, ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ.

Από το Δήμο Μαραθώνος οι προκαποδιστριακές κοινότητες:
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/12/2018: Ξεκινά η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις Π.Ε. Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ροδόπης, Θάσου, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Γρεβενών και Δ. Αττικής

Ξεκίνησε την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σε έντεκα περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα. Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στις εν λόγω περιοχές καλούνται να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους. 

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 10-12-2018 και λήγει στις 12-03-2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 10-06-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.
 
Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
 
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας (12-03-2019) για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Νέα Διεύθυνση: Λ.Μεσογείων & Φανερωμένης 2Α, ΤΚ 15561, Χολαργός
(Στάση Μετρό Χολαργός)
Τηλέφωνο: 210-220.9320, 210-65.33.594, 697-200.1548
Fax: 210-220.9323
Email: contact@euroengineering.net
COPYRIGHT 2023 / Euroengineering